Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Pytanie:

Od 1 maja 2004 r. można powoływać się przed sądami krajowymi na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie są dostępne publikacje orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w języku polskim? Do orzeczeń ETS dostęp jest łatwiejszy poprzez strony www niż przez publikacje. Czy można w pismach procesowych wskazywać strony www jako miejsce publikacji orzeczenia ETS?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim są dostępne w Dzienniku Urzędowym UE, a konkretnie w serii C tego Dziennika. Ponadto, na rynku wydawniczym są dostępne zbiory orzeczeń, dotyczące, konkretnego tematu, czy dziedziny prawa. Omówienia niektórych orzeczeń ETS są dostępne również na stronach e-prawnika, w dziale orzeczenia - Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Powołując się w piśmie procesowym na konkretne orzeczenie ETS (podobnie jak powołując się na orzeczenie, np. SN), należy podać numer sprawy, datę wydania wyroku oraz sygnaturę sprawy, natomiast nie jest konieczne wskazanie źródła publikacji orzeczenia. Przykładowo można podać, że zgodnie z Wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-423/04 - Sarah Margaret Richards przeciwko Secretary of State for Work and Pensions (Zjednoczone Królestwo), to...... (tu następuje wskazanie argumentów).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne