Regres roszczenia w przypadku solidarności dłużników

Pytanie:

Czy w przypadku kiedy ja jako poręczyciel spłacę cały dług, mogę zażądać od pozostałych poręczycieli i tych, którzy wzięli kredyt uregulowania należności wobec mnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regres roszczenia w przypadku solidarności dłużników

Zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego:

§ 1 Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (§ 2).

Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych (art. 376 § 1).

Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej. I tak za zobowiązania spółki solidarnie odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej (art. 864 k.c.). Natomiast stosownie do art. 881 k.c., w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Widać zatem, że za zobowiązanie odpowiadają solidarnie kredytobiorcy i poręczyciele.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: