Reprezentacja zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie:

W dużej wspólnocie mieszkaniowej statut przyjęty uchwałą właścicieli lokali mówi, iż zarząd składa się z trzech członków. Jeden z nich złożył wypowiedzenie ze swej funkcji. Niestety ze względów organizacyjnych nie udało się zwołać zebrania, na którym wybrany zostałby nowy członek zarządu. Przez okres ok. trzech tygodni zarząd będzie składał się z dwóch osób. Czy do momentu wyboru trzeciego członka zarządu, obecny dwuosobowy zarząd ma umocowanie do podejmowania decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Reprezentacja zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, odnoszącego się do dużej wspólnoty mieszkaniowej, znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o własności lokali. Art. 21 ust. 2 tej Ustawy przewiduje, że gdy zarząd wspólnoty jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Jest to ustawowy wymóg wprowadzający minimalny próg reprezentacji zarządu wspólnoty. W przypadku trzyosobowego zarządu, w którym zasiadają aktualnie dwie osoby, mają one prawo skutecznie reprezentować wspólnotę, działając łącznie - wynika to bowiem wprost z uregulowania ustawowego. Niezależnie jednak od powyższego, wspólnota winna podjąć niezwłoczne działania w celu dostosowania składu osobowego zarządu do treści statutu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: