Rolnik VAT-owcem

Pytanie:

Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rolnik VAT-owcem

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia (a tym samym przejść na ogólne zasady opodatkowania VAT), pod warunkiem (warunki te muszą być spełnione łącznie):

  1. dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz
  2. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz
  3. prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Jak stanowi art. 43 ust. 4 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3, jest obowiązany prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

Porady prawne

Przepisy nie wymagają natomiast, aby przed przejściem na ogólne zasady opodatkowania VAT rolnik musiał wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne