Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

Pytanie:

30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. Czy pracownikom przysługuje wypłata części nagrody jubileuszowej przypadającej za okres do 1.11.2000 r. tj.do dnia zawarcia porozumienia (rekompensata). Czy w przypadku gdyby przysługiwała taka rekompensata, w jakiej formie pracownicy powinni ubiegać się o jej wypłatę?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

Co do zasady prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa z chwilą uzyskania odpowiedniego stażu pracy. Szczegółowe zasady przyznawania nagród jubileuszowych regulowane są wewnątrzzakładowymi postanowieniami a nie kodesem pracy. Dlatego też zmiana zasad wynagradzania pracowników polegająca na zaprzestaniu wypłaty nagród jubileuszowych wiąże od chwili wprowadzenia tej zmiany, jeżeli postanowienia katu ustalającego zasady wynagradzania (regulamin, zakładowy zbiorowy układ) nie zawierają odmiennych postanowień. W takiej sytuacji pracownikom nie przysługuje roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne