Rzeczywisty obrót gospodarczy

Pytanie:

"Urząd skarbowy zarzuca mi, że nie dokonałem rzeczywistego obrotu gospodarczego. Co to znaczy?"

Odpowiedź prawnika: Rzeczywisty obrót gospodarczy

Zgodnie z art. 193 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów.  Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Jeśli organ podatkowy zarzuca podatnikowi, że nie dokonał rzeczywistego obrotu gospodarczego to zapewne ustalił, że zapisy w księgach podatkowych podatnika nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego. W szczególności zatem obejmują one transakcje, których nie było, ale obejmują transakcje, które w rzeczywistości miały inny przebieg, charakter albo wartości.

Ustalenia takie są niezwykle groźne dla podatnika, gdyż organ podatkowy nie uznaje za dowód ksiąg podatkowych, które są prowadzone nierzetelnie lub w sposób wadliwy. Zatem organ podatkowy jest uprawniony wówczas do pominięcia ksiąg podatkowych i określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika