Składanie wniosków w postępowaniu karnym

Pytanie:

W jak sposób i gdzie można po otrzymaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (po zapoznaniu się z aktami sprawy). Czy można złożyć pisemny wniosek o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (odnoszący się do zeznań świadków oskarżyciela prywatnego w postępowaniu) do prokuratury albo na policję, jeżeli tak to co ma być zawarte w takim wniosku? Czy można skorzystać z art. 497 kpk., jeżeli sprawy są ze sobą powiązane, jak i gdzie można wnieść taki wniosek o ściganie z art. 497?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składanie wniosków w postępowaniu karnym

Z pytania wynika, że sprawa jest jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Przepis art. 497 kodeksu postępowania karnego odnosi się do oskarżonego, a oskarżonym zgodnie z kodeksem postępowania karnego jest osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Skoro zatem w tej sprawie nie ma oskarzonego, to nie można stosować przepisów jego dotyczących. Rozumiemy, że przez pojęcie "wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia'' rozumie Pan/i wnioski dowodowe. Najlepiej wnieść taki wniosek do organu, który wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, gdyż to on prowadzi śledztwo/dochodzenie. We wniosku dowodowym ( i każdym innym) należy wskazać czego się żąda (np. przesłuchania określonej osoby) i uzasadnić dlaczego (bo np. z naszych informacji wynika, że ta osoba była świadkiem zdarzenia).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne