Spłata kredytu w dzień ustawowo wolny od pracy

Pytanie:

Mam kredyt w banku spółdzielczym z terminem spłaty na 30 dzień każdego miesiąca - w tym to dniu odsetki wraz z ratą kapitałową powinny znajdować się na koncie bankowym. Co dzieje się w przypadku jeżeli dzień 30 to sobota lub niedziela, czy odsetki i rata powinny znaleźć się już 28 czyli przed 30. Czy też mogę je wpłacić w poniedziałek mimo iż jest to 1 dzień następnego miesiąca. Pani w okienku twierdzi iż powinienem je wpłacić w piątek przed upływem miesiąca. Czy rozwiązanie tego problemu warunkują jakieś przepisy?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spłata kredytu w dzień ustawowo wolny od pracy

Jeżeli w umowie kredytu nie zastrzeżono inaczej, to do wszelkich terminów mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Warto jednak dodać, że banki w umowach o kredyt na ogół zawierają klauzulę określającą sposób postępowania w takich przypadkach. Jeżeli jednak tego nie uczyniono to zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: