Sposób wykorzystania dwóch dni opieki na dziecko

Pytanie:

Czy zgodnie z art. 188 kodeksu pracy 2 dni opieki na dziecko można wykorzystać łącznie, tj. w dniach 23-24.11.2006 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób wykorzystania dwóch dni opieki na dziecko

 Wskazany w pytaniu art. 188 kodeksu pracy stanowi, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby zwolnienie, o którym wyżej mowa, nastąpiło w ciągu dwóch następujących po sobie dni - prawo do zwolnienia przysługuje bowiem pracownikowi z mocy prawa, a ustawodawca nie przewidział  szczegółowych warunków określania zakresu tego zwolnienia. Pracownik może zatem skorzystać ze zwolnienia w dwóch kolejnych dniach. Warto pamiętać przy tym, że korzystanie z uprawnienia określonego w art. 188 kp nie wymaga przedłożenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego, wymaga jednak uzgodnienia z pracodawcą ustalenie konkretnych dni, w których pracownik uda się na przedmiotowe zwolnienie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne