Sposoby likwidacji spółki cywilnej

Pytanie:

Moja żona ze swoją siostrą prowadzą spółkę cywilną. Który z wariantów zlikwidowania spółki cywilnej będzie najtańszy i najmniej skomplikowany: 1. Zaprzestanie działalności i likwidacja z dniem 31.12.2003 r. 2. Ja jako mąż wchodzę do spółki jako trzeci wspólnik z dniem 1.01.2004 r. i po miesiącu lub dwóch siostra żony wychodzi ze spółki i pozostajemy oboje z żoną, a siostrę zatrudniamy na umowę o pracę. 3. Ja zakładam firmę jako osoba fizyczna i przejmuję zlikwidowaną wg punktu 1 spółkę cywilną.Tym samym zatrudniam na umowę o pracę żonę i jej siostrę.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposoby likwidacji spółki cywilnej

Jak wynika z przedstawionych wariantów, nie chodzi wcale o likwidację spółki cywilnej, lecz o włączenie Pana w działalność w ramach spółki czy też podjęcie przez Pana działalności. Otóż z przedstawionych wariantów najkorzystniejszy byłby wariant drugi, według którego wstępuje Pan do spółki jako trzeci wspólnik, a następnie siostra - która ze spółki wystąpi, stanie się pracownicą spółki. Wariant ten nie wymaga bowiem likwidacji spółki i ponownego jej zakładania, jak to wynika z przedsatwionych wariantów 1 i 3. Dlatego też jest najprostszy i najtańszy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Rozliczeniowy i podatkowy aspekt wypowiedzenia przez wspólnika umowy spółki cywilnej - opinia prawna

Stan faktyczny  Z trzyosobowej spółki cywilnej (córka i dwoje rodziców) występuje jeden wspólnik (matka). Jak skonstruować aneks do umowy spółki, żeby można było pozostałe w spółce środki trwałe uznać za współwłasność pozostałych wspólników (środki trwałe to aporty wspólników i nabyta nieruchomość przez spółkę w momencie kiedy wspólnikami byli tylko rodzice) (...)

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT wspólników rozwiązanej spółki cywilnej

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku VAT wspólników rozwiązanej spółki cywilnej

24 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty i korekty deklaracji wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem podatku od towarów i usług. Małgorzata N.-W. była wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej. Spółka prowadziła (...)

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Rezygnacja ze spółki z o.o. a dochodzenie przysługujących jej wierzytelności - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym właścicielem Spółki z o.o. Spółka od pewnego czasu praktycznie nie działa (nie zlikwidowałem jej ze względu na dłużników). Ciągle utrzymuję biuro księgowe. Mam sądowy nakaz zapłaty (z tytułem wykonawczym) na kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz mam niewielkie szanse na ich ściągnięcie – ustne informacje od komornika. Co miesiąc konto spółki (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest dwóch właścicieli, którzy mają udziały po 50%. W dniu dzisiejszym spółka praktycznie nie (...)

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

W jaki sposób ustalić dochód z likwidacji działalności gospodarczej?Podatnik likwidujący działalność powinien sporządzić remanent likwidacyjny, w którym musi ująć wszystkie pozostałe na dzień likwidacji towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki oraz rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, (...)

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak (...)

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie na start firmy

Fundusze europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy. Jeżeli ktoś ma pomysł na biznes, warto postarać się o środki unijne, które pomogą wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można skorzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy, a czasem również z miejsca do pracy i (...)

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Jak założyć księgę wieczystą dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu – opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa do lokalu i wpis hipoteki. Sąd oddalił nasz wniosek, ponieważ z rejestru gruntów wynika, że wieczystym użytkownikiem gruntów jest Nauczycielska S.B.M. Jednak w rejestrze gruntów budynek, w którym znajduje się nasze mieszkanie, został wydzielony z zasobów Nauczycielskiej do Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej (...)

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

 W związku z działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, do których zalicza się:spółkę europejską,europejskie (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele osób wie, że konto bankowe może mieć zupełnie za darmo – wraz z pakietem darmowych (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

Likwidacja działalności gospodarczej a PIT

  Na czym polega likwidacja działalności gospodarczej?  Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - regulującej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie - nie definiują likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, (...)

Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

Likwidacja środka trwałego, a koszty uzyskania przychodu

W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT) oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyłączonych na mocy innych przepisów (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

W przypadku ziszczenia się przesłanek rozwiązania spółki, następuje jej likwidacja, chyba że wspólnicy spółki ustalili pomiędzy sobą inny sposób zakończenia działalności. Należy w tym miejscu przypomnieć, że rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników. Zakres regulacji kodeksowej Sytuację przejęcia zakładu pracy (...)

Przejęcie długu

Przejęcie długu

Kodeks cywilny reguluje sytuacje, w których na podstawie odpowiedniej umowy następuje podmiotowa zmiana dłużnika stosunku zobowiązaniowego. Zmiana ta polega na wstąpieniu w miejsce dłużnika w stosunku zobowiązaniowym osoby trzeciej, która do tej pory w stosunku tym nie uczestniczyła.  Zmiana dłużnika możliwa jest na podstawie jednej z niżej przedstawionych umów: między (...)

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Jak przeprowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę od kilku lat działalność gospodarczą – hurtownię części samochodowych. W czasie prowadzenia działalności nawiązałem stałą współpracę handlową z jednym z klientów. Początkowo mój kontrahent zamawiał nieznaczne ilości towarów, lecz z czasem ilość jak i wartość zamówień wzrastała. Klient przeważnie płacił – (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika - jeśli z niej będzie prowadzona egzekucja. Zajęta nieruchomość w razie nieuiszczenia należności (...)

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Czym charakteryzuje się zastaw rejestrowy?

Cechą odróżniającą zastaw rejestrowy od zastawu zwykłego jest to, że dla powstania tego zastawu nie jest konieczne wydanie zastawionej rzeczy we władanie zastawnikowi lub osobie trzeciej. Ponadto możliwe jest w przypadku zastawu rejestrowego stosowanie również innych niż egzekucja sposobów zaspokojenia zastawnika. Co może być przedmiotem zastawu rejestrowego? Przedmiotem (...)

Interwencja uboczna w procesie

Interwencja uboczna w procesie

Czemu służy interwencja uboczna? Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (art. 76 Kodeksu postępowania cywilnego - K.p.c.). Na tym polega interwencja uboczna. Poza nazwą nie ma ona nic wspólnego z tzw. interwencją główną. Celem (...)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Kiedy można wstąpić w stosunek najmu? Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje w miejsce zbywcy rzeczy najętej. Tak więc stosunek najmu będzie trwał nadal, jedynie zbywcę zastąpi nabywca. Na przykład jeśli Kowalski (...)

Intercyza małżeńska

Intercyza małżeńska

Należy pamiętać, iż wstąpienie w związek małżeński wiąże się ze zmianami dotyczącymi sfery majątkowej, albowiem pojawia się majątek wspólny małżonków. Jednakże małżonkowie mogą zmieniać ustawowy ustrój za pomocą intercyzy. Czym jest intercyza? Co do zasady, wstąpienie w związek małżeński powoduje, że pomiędzy małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność (...)

Osoba tej samej płci może wstąpić w stosunek najmu

Osoba tej samej płci może wstąpić w stosunek najmu

Powód domagał się ustalenia, iż wstąpił w stosunek najmu po zmarłym najemcy na podstawie art. 691 § 1 k.c. Twierdził, że pozostawał z najemcą w związku partnerskim. Powód i najemca byli tej samej płci. Z tego powodu sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, bowiem uznał, że ww. przepis odnosi się tylko do osób różnej płci. Sąd odwoławczy (...)

Cofnięcie pozwy po zbyciu wierzytelności

Cofnięcie pozwy po zbyciu wierzytelności

Kto po wszczęciu postępowania scedował dochodzoną w nim należność na osobę trzecią, może cofnąć pozew, chyba że osoba ta wstąpiła w jego miejsce do sprawy(...)Sędzia Grzegorz Misiurek zaznaczył, że wstąpienie do procesu nabywcy wierzytelności w miejsce jej zbywcy wymaga zgody obu stron – nie tylko strony przeciwnej, ale także zgody zbywcy jako powoda. Sędzia powołał się (...)

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Gruzji

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Gruzji

Rzecznik Praw Obywatelskich w związku z ostatnimi wydarzeniami w Gruzji, gdzie mają miejsca naruszenia prawa do życia, zdrowia i wolności skierował wystąpienia do p. Sozara Subari, Publicznego Obrońcy Gruzji, p. Thomasa Hammarberga, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Nikiforosa Diamandurosa, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, p. Ullricha Galle, Przewodniczącego Europejskiego Instytutu (...)

Śledztwo w sprawie zabójstwa na terenie Pakistanu polskiego obywatela

Śledztwo w sprawie zabójstwa na terenie Pakistanu polskiego obywatela

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazanie informacji dotyczących stanu śledztwa w sprawie zabójstwa na terenie Pakistanu polskiego obywatela:- Wystąpienie RPO do Szefa ABW dotyczące stanu śledztwa w sprawie zabójstwa na terenie Pakistanu polskiego obywatela - 26 marca 2009 r. - Wystąpienie RPO do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie (...)

W sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji

W sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP i Rzecznika Praw Dziecka w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji:- Wystąpienie RPO do Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji - 24 grudnia 2008 r. - Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowego (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

W związku z pytaniami kierowanymi do Rzecznika Finansowego przez przedstawicieli prasy, jak równie za pośrednictwem infolinii oraz skrzynki mailowej uruchomionej w Biurze Rzecznika Finansowego przestawił on odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie dotyczące „wakacji kredytowych”. Jeśli wśród kolejnych pytań kierowanych do Rzecznika Finansowego pojawią się nowe (...)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków związana jest udzielaniem zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Druga (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

KRS a rozwiązanie umowy spółki jawnej

Do końca 2005 roku prowadziłam z mężem spółkę jawną. Z nowym rokiem rozwiązujemy spółkę i mąż poprowadzi dokładnie tę samą działalność jako osoba fizyczna. Mąż jako osoba fizyczna (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Rozliczenia podatkowe w likwidowanej spółce jawnej

Od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą ze wspólniczką, która jest moją bratową posiadając 50% udziałów - najpierw w spółce cywilnej - obecnie w spółce jawnej po przekształceniu (...)

Udowodnienie prawa własności poprzez wpis do KW

Udowodnienie prawa własności poprzez wpis do KW

Jestem posiadaczem działki rolnej poprzez jej zasiedzenie (na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy). Czy założenie księgi wieczystej jest obecnie obowiązkowe, mimo że prawdopodobnie (...)

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela

Złożyłem do starostwa powiatowego zapytanie, czy mój dłużnik, przeciwko któremu dysponuję tytułem wykonawczym, jest właścicielem nieruchomości. Przyszła właśnie odpowiedź, że owszem - (...)

Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

Legitymacja do złożenia wniosku o założenie KW

Nieruchomość gruntowa nie posiada KW ale posiada zbiór dokumentów w starostwie powiatowym. Wierzyciel posiada nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi wpisanemu w tym zbiorze dokumentów. Zostaje wszczęta (...)

Sprzedaż działki bez założonej księgi wieczystej

Sprzedaż działki bez założonej księgi wieczystej

Jestem właścicielem dużej działki z której następnie będą wydzielone mniejsze działki przeznaczone do sprzedaży. Duża działka jest w trakcie podziału geodezyjnego. Czy gdy będą wydzielone (...)

Koszty założenia księgi wieczystej

Koszty założenia księgi wieczystej

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji dotyczących kosztów wpisania lokali do Księgi Wieczystej. Postanowieniem Sądu Rejonowego otrzymałem lokale w kamienicy. Wartość poszczególnych lokali (...)

Likwidacja spółdzielni

Likwidacja spółdzielni

Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała i przekazała przed trzema laty mieszkania na własność. Spółdzielnia nie zarządza osiedlem. Spółdzielnia nie ma żadnych długów ani należności. Od trzech (...)

Przywrócenie do pracy a likwidacja stanowiska

Przywrócenie do pracy a likwidacja stanowiska

Co ma zrobić pracodawca w przypadku przywrócenia do pracy pracownika przez sąd, jeżeli stanowisko pracy uległo likwidacji 6 miesięcy wcześniej, w momencie zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem (...)

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Likwiduję działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Sporządzam inwenturę dla celów VAT i pdof. Została mi na stanie kasa rejestrująca, którą kiedyś przy kupnie ująłem bezpośrednio w kosztach (...)

Data likwidacji działalności gospodarczej

Data likwidacji działalności gospodarczej

Urząd skarbowy zakwestionował datę likwidacji działalności gospodarczej wpisaną przez podatnika w zgłoszeniu NIP-3, twierdząc, że datą likwidacji jest data wykreślenia z ewidencji działalności (...)

Przejęcie długu

Przejęcie długu

Jakie są ogólne reguły związane z nabywaniem czyjegoś długu? Zgodnie z Art. 519 kodeksu cywilnego osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie (...)

Dłużnicy solidarni a przejęce długu, którym są należności publicznoprawne

Dłużnicy solidarni a przejęce długu, którym są należności publicznoprawne

Czy dłużnicy solidarni mogą umówić się na przejęcie długu jakimi są należności publicznoprawne? Jeżeli chodzi o wierzytelności publicznoprawne, to nie ma przeszkód, aby dłużnicy solidarni (...)

Przejęcie w egzekucji z nieruchomości

Przejęcie w egzekucji z nieruchomości

Czy przejmujący na własność w trybie art. 984 kpc musi spłacić wierzycieli korzystających z pierwszeństwa jeżeli wierzytelność przejmującego przewyższa cenę przejęcia? Jeżeli musiałby (...)

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

Zakład pracy A przejął część zakładu pracy B oraz część wykonywanych przez zakład pracy B zadań. Poinformował o tym pracowników. Pracownicy dostali wypowiedzenia zmieniające i porozumienie (...)

Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

Prawa pierwszego wierzyciela hipotecznego w egzekucji

W księdze wieczystej na 1/2 udziale w mojej nieruchomości zabudowanej w wyniku wcześniej uzyskanych kredytów, są wpisane hipoteki trzech banków, w których uzyskałem kredyty bankowe przed pięcioma (...)

Braki formalne pozwu o ustalenie

Braki formalne pozwu o ustalenie

Moja matka była głównym najemcą lokalu gminnego. Po jej śmierci złożyłem do gminy stosowny wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. Mój wniosek został rozpatrzony negatywnie. (...)

Zmiana danych najemcy po wstąpieniu w stosunek najmu

Zmiana danych najemcy po wstąpieniu w stosunek najmu

Czy wstępując z mocy prawa w umowę najmu zmarłego małżonka muszę przepisać umowę najmu na moje imię i nazwisko w określonym terminie i czy mogę to zrobić pisemnie, a nie osobiście? Czy przepisanie (...)

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Kilka dni temu umarła moja babcia, która była głównym lokatorem mieszkania komunalnego. Ja jestem zameldowana w tym mieszkaniu od ok. 15 lat. Jakie kroki muszę podjąć, aby stać się głównym (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Jaka jest zależność między wstąpieniem w stosunek najmu a spadkobraniem po najmecy? Wstąpienie w stosunek najmu oznacza, że określone osoby z chwilą śmierci najemcy wstępują w jego sytuację (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Wstąpienie w stosunek najmu a prawa wynajmującego

Jestem właścicielem nieruchomości, która w całości przeznaczona jest na najem lokali mieszkalnych. W jednym z mieszkań syn zmarłej osoby, która była najemcą na podstawie tzw. decyzji o przydziale (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Właścicielami spółki jawnej były trzy osoby. Jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Czy byli wspólnicy mogą domagać się zadość uczynienia (...)

Ustalenie składników majątkowych

Ustalenie składników majątkowych

Złożyłam w sądzie pozew o zachowek, nie znam jednego z numerów kont bankowych spadkodawcy oraz adresu garażu będącego jego własnością. Czy sąd \"ma obowiązek\" ustalić te składniki na mój (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Spółka składająca się z trzech osób (ojciec, matka i syn) opodatkowana KPiR na 31 grudnia 2005 r. sporządziła remanent. Ojciec wystąpił ze spółki "za darmo" z dniem 1 stycznia 2006 i zakończył (...)

Zmiana składu osobowego w spółce cywilnej

Zmiana składu osobowego w spółce cywilnej

Chcę zmienić wspólnika w dwuosobowej spółce cywilnej. Czy możliwe jest jednoczesne wejście nowego wspólnika i ustąpienie starego, czy też należy zachować jakiś okres pomiędzy tymi czynnościami? (...)

FORUM PRAWNE

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych

Wpisanie spółki do rejestru spółek jawnych Witam serdecznie, Jestem studentem Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalizację którą studiuje to Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W ramach projektu musiałem (...)

Jak odzyskać dług? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

Jak odzyskać dług? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej? Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) jest (...)

Jak zakończyć amortyzację w przypadku likwidacji spółki cywilnej?

Jak zakończyć amortyzację w przypadku likwidacji spółki cywilnej? Jak zakończyć amortyzację w przypadku likwidacji spółki cywilnej?

spółka cywilna a sklep internetowy

spółka cywilna a sklep internetowy Witam serdecznie, chciałbym uzyskać informacje na temat likwidacji majątku po rozwiązaniu spółki cywilnej (2 wspólników). Wspólnie prowadzimy sklep internetowy, (...)

Nowa KW i hipoteka na rzecz banku - prośba

Nowa KW i hipoteka na rzecz banku - prośba Witam, znalazłem opisy mojej sytuacji w Pytaniach i Odpowiedziach, ale po pierwsze nie posiadam komórki (tak, tak, sa jeszcze tacy:) ) a po drugie mam nadzieję (...)

założenie księgi wieczystej

założenie księgi wieczystej Czy spółdzielnia mieszkaniowa nie posiadająca wpisu do KRS, może legalnie sprzedawać mieszkania? Ja nie mam z tym problem, tylko zastanawiam się czy będę mogła (...)

Pytanie o założenie konta

Pytanie o założenie konta Witam Kilka dni temu wypełniłem formularz " zakładanie konta" (Sezam Max) na stronie banku BPH. Powód jego założenie jednakże wygasł (czyt. nie dostałem pracy). (...)

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie Witam serdecznie, jestem zatrudniony na umowie o pracę, jednak od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej. (...)

Księga wieczysta i hipoteka

Księga wieczysta i hipoteka Czy może mi ktoś pomóc? Ile kosztuje założenie księgi wieczystej na spółdzielczym - własnościowym mieszkaniu (wartość mieszkania 77000)? Ile będzie kosztował (...)

Likwidacja !?

Likwidacja !? Witam, Mam pytanie dot. mojego ostatniego świadectwa pracy. Na świadectwie mam wpisane że rozwiązanie umowy następuje w wyniku Art. 30par.1 punkt 3 i do tego mam dołączone oświadczenie (...)

Likwidacja filii i wypowiedzenie w czasie ciąży

Likwidacja filii i wypowiedzenie w czasie ciąży Potrzebuję porady. Moja żona zaszła w ciąże na początku roku będąc zatrudnionym u swojego pracodawcy na umowie na czas nieokreslony już lekko (...)

świadectwo pracy i art.41par1K.P.

świadectwo pracy i art.41par1K.P. Dzień dobry od 04.04.2012 do 03-04-2013 miałam umowę na czas określony ( w czasie tej umowy urodziłam synka i byłam na macierzyńskim do lutego 2013 r ) i wróciłam (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Likwidacja spółki?

Likwidacja spółki? Mam zamiar zlikwidować swoja spółke z o.o. którą prowadze od 5 lat, jednak nie jestem zbytnio zorientowany jak to formalnie wygląda. Czytałem ostatnio w necie pewien artykuł (...)

Czy istnieje możliwość przejęcia długu osoby fizycznej ????

Czy istnieje możliwość przejęcia długu osoby fizycznej ???? Czy istnieje możliwość przejęcia długów Żony na siebie z zobowiązaniem ich spłaty w całości ? Czy taki mechanizm jest możliwy (...)

przejęcie opieki nad dzieckiem

przejęcie opieki nad dzieckiem przejęcie opieki nad dzieckiem Witam, mam pytanie dotyczące przejęcia praw nad opieką dziecka kuzynki. Sprawa wygląda następująco, kuzynka posiada kilka wyroków (...)

jak zaksięgować przejęcie długu?

jak zaksięgować przejęcie długu? jak zaksięgować przejęcie długu?

Umowa o przejęcie długu!

Umowa o przejęcie długu! Umowa o przejęcie długu! Pożyczyłam koleżance sporą sumę pieniędzy,przy pożyczce spisałyśmy umowę,miałyśmy też świadków przy tym.Teraz koleżanka nie płaci (...)

Przejęcie mieszkania po "zaginionym" właścicielu

Przejęcie mieszkania po "zaginionym" właścicielu Witam Jest to mój pierwszy wątek na formu więc przepraszam za ewentualne niedociągnięcia. Na wstępie przedstawię sytuację w któtej obecnie (...)

Porady prawne