Sprzedaż auta poleasingowego

Pytanie:

"Wykup auta poleasingowego następuje w miesiącu listopadzie bieżącego roku. W tym miesiącu firma stanie się jego właścicielem. Kwota wykupu auta jest to 6400 PLN, ale firma nie ma pieniędzy na wykup auta. Chcemy sprzedać auto osobie prywatnej, która jednocześnie wplaci nam kwotę 6400 zł by zrealizować wykup auta, a jednocześnie będziemy zobowiązani do sprzedaży tego auta osobie prywatnej za kwotę wykupu tak jak w umowie. Czy firma może sprzedać auto za kwotę wykupu przedmiotu leasingu, jeśli sytuacja finansowa firmy nas do tego zmusza? Czy firma wystawia fakturę VAT od sprzedaży tego samochodu?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż auta poleasingowego

Z mocy § 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniem z VAT objęta jest dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy). Przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zatem, aby uniknąć opodatkowania sprzedaży wykupionego pojazdu podatkiem VAT podatnik powinien używać samochodu przez co najmniej pół roku od wykupu. Jeśli nie będzie używał samochodu przez ten okres - będzie zmuszony wystawić fakturę VAT ze stawką 22%.

Odnośnie wysokości ceny - zasadniczo jest to kwestia umowy pomiędzy stronami, jeśli jednak cena znacznie odbiegałaby od ceny rynkowej, organy podatkowe mogą podejrzewać celowe zaniżenie ceny sprzedaży, aby zaniżyć ewentualną kwotę podatku VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika