Sprzedaż obligacji a PCC

Pytanie:

Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż obligacji a PCC

Zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji określa ustawa o obligacjach. Przez emisję obligacji powołana wyżej ustawa o obligacjach rozumie proponowanie nabycia tychże papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obligacjach).

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zamieszczony jest w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W związku z tym, iż czynność polegająca na emisji obligacji nie jest wyszczególniona w art. 1 ust. 1 powołanej ustawy, taka czynność nie podlega temu podatkowi.

O ewentualnym powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych można mówić dopiero w momencie dokonania sprzedaży obligacji. W takim przypadku sprzedaż obligacji wyemitowanych przez spółkę z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC (według stawki 1%). Ewentualne możliwości uniknięcia opodatkowania wynikają z art. 9 pkt 9 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tyt. dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. Obrót obligacjami (nie tylko wykonywany w publicznym obrocie przez przedsiębiorstwa maklerskie) może być uznany za wykonywanie usług finansowych w rozumieniu ustawy o VAT). Konsekwencją zwolnienia z podatku od towarów i usług przy sprzedaży obligacji będzie wyłączenie tej czynności spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: