Stawka dzienna w przypadku grzywny

Pytanie:

Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawka dzienna w przypadku grzywny

Art. 33 kodeksu karnego stanowi, że grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 360. Możliwe jest również podwyższenie przez ustawę górnego progu kary, np. do 540 stawek przy karze łącznej, czy 2000 stawek w przypadku określonym w art. 309 k.k. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.

Porady prawne

Natomiast art. 23 kodeksu karnego skarbowego w odniesieniu do przestępstw skarbowych stanowi, iż wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 1080 stawek dziennych kary grzywny. Nakazem karnym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Za wykroczenia oraz wykroczenia skarbowe orzekana jest grzywna kwotowo. Nie stosuje się zatem w stosunku do tego rodzaju naruszeń prawa instytucji stawki dziennej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne