Stawki podatku VAT na niektóre usługi

Pytanie:

W związku ze zmianą ustawy VAT z dniem 1 marca, proszę op określenie stawek VAT dla niżej podanych usług: - PKWiU 55.1 usługi hotelowe - PKWiU 92.72 bilard - PKWiU 92.62.13 basen - PKWiU 85.14.13 masaż - PKWiU 92.7 sqash - PKWiU 64.11 znaczki - PKWiU 93.04.10 sauna, siłownia.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stawki podatku VAT na niektóre usługi

W powyższych przypadkach obowiązują następujące stawki podatku:

-         usługi hotelowe (PKWiU 55.1) - 7%,

-         usługi bilardu (PKWiU 92.72) - zwolnione od podatku lub 22% (zależnie od tego czy usługi wykonywane są przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług czy też nie),

-         usługi basenu (PKWiU 92.62.13) - zwolnione od podatku lub 22% (jak wyżej),

-         usługi masażu (PKWiU 85.14.13) - zwolnione od podatku (przy czym jednak pamiętać należy, iż zakres usług masażu zaliczany do PKWiU 85.14.13 jest bardzo wąski, większość usług masażu zalicza się do grupy PKWiU 93.04 i opodatkowana jest stawką 22%),

-         squash (PKWiU 92.7) - zwolnione od podatku lub 22% (podobnie jak w przypadku usług bilardu i basenu),

-         dostawa znaczków (PKWiU 64.11) - zwolniona od podatku (pod warunkiem jednak, że dostawa odbywa się za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych; w przeciwnym wypadku obowiązuje stawka 22%),

-         usługi sauny i siłownią (PKWiU 93.04.10) - stawka 22%.

Na marginesie należy zauważyć, iż nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, o której mowa w pytaniu nie wpływa w żadnym wypadku na wysokość stawki podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe