Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

Pytanie:

"Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także Szwajcaria, a nie Polska. Spółka jest przedsiębiorstwem krajowym bez zagranicznych udziałów. Otrzymaliśmy od dostawcy towaru rachunek wystawiony w euro uwzględniający 7,6% VAT (MWST). Na rachunku brak danych dotyczących nr NIP zarówno dostawcy, jak i odbiorcy. Czy obowiązek podatkowy powstaje w takiej sytuacji w dniu wystawienia rachunku przez dostawcę i należy go przeliczyć wg kursu średniego NBP z tego dnia? Czy należy tę transakcję traktować jako import? Brakuje jednak dokumentu SAD - jeżeli nie, to jak? Czy pod względem przepisów podatkowych, w przypadku tego rodzaju transakcji jedynym dokumentem jest rachunek od dostawcy? Jak należy potraktować podatek VAT naliczony w tym rachunku?"

Odpowiedź prawnika: Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Zatem, jeśli polski podatnik nabył towary w Szwajcarii i tam je zużył, to czynność taka nie będzie importem towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Nie można również takiej czynności rozpatrywać jako opodatkowanej podatkiem od towarów i usług jako import towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a zatem nie ma dla potrzeby przeliczania faktury dla celów VAT na złotówki, a otrzymana faktura lub rachunek może być potrzebna jedynie dla ustalenia kosztów działalności dla celów podatku dochodowego.

Niestety VAT naliczony w takiej fakturze nie będzie podlegał odliczeniu od polskiego VAT należnego. Podatnik musiałby skonsultować ze szwajcarskimi organami podatkowymi lub szwajcarskim doradcą podatkowym, czy na gruncie obowiązujących w Szwajcarii przepisów przysługuje mu prawo ubiegania się o zwrot tego VAT.

Masz inne pytanie do prawnika?