Termin nadania klauzuli wykonalności

Pytanie:

"Art. 781[1] kpc brzmi : "Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia”. Czy to oznacza że sąd ma trzy dni na nadanie klauzuli wykonalności?"

Odpowiedź prawnika: Termin nadania klauzuli wykonalności

Termin określony w art. 781[1] kpc jest terminem instrukcyjnym. Ma on jedynie za zadanie zdyscyplinować sąd. Jego przekroczenie samo w sobie nie stanowi naruszenia prawa. W związku z tym sąd nie musi nadać klauzuli wykonalności w ciągu 3 dni od złożenia wniosku (choć – jak wskazuje ustawodawca – powinien tak zrobić). Może to nastąpić w terminie późniejszym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika