Termin zapłaty na fakturze

Pytanie:

Kontrahent wystawił fakturę w dniu 1 listopada 2009 r. (niedziela i święto) z terminem zapłaty 8 listopada 2009 r. (niedziela). Chcemy dokonać wpłaty gotówkowej bezpośrednio na jego konto. Czy musimy dokonać wpłaty w dniu 6 listopada (dzień roboczy - piątek) czy też możemy zapłacić w poniedziałek, tj. 9 listopada 2009 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin zapłaty na fakturze

Wskazujemy, że co do zasady termin zapłaty za fakturę wynosi 7 dni od dnia jej wystawienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (wynika to z przepisu art. 115 K.c.). Dniami ustawowo wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 1 stycznia, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia. Wynika to z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.). Nie wymienia ona sobót. Na gruncie przepisów prawa cywilnego sobót nie traktuje się jako dni wolnych od pracy, które powodowałyby przesunięcie terminu. Jednakże w sytuacji, gdy termin zapłaty przypada w niedzielę, zapłaty można dokonać w poniedziałek.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: