Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania

Pytanie:

Zdarza się, iż sąd drugiej instancji lub SN uchyla wyrok i przekazuje do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Czy można w tej sytuacji występować z nowymi żądaniami obok pierwotnego, przytaczać nowe fakty i dowody? Czy podobna sytuacja może mieć miejsce w postępowaniu karnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania

Uchylenie zaskarżonego wyroku może nastąpić w części lub w całości. Uchylając wyrok, sąd umarza postępowanie lub przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania (art. 437 k.p.k.). Skoro postępowanie ma się toczyć ponownie, to można przedstawiać nowe dowody. Występowanie z nowymi roszczeniami, czy żądaniami jest uzależnione od rodzaju żądania. Przykładowo, jest dopuszczalne wystąpienie w roli oskarżyciela posiłkowego, bo pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11

POMOC PRAWNA - Pisanie pism

29.8.2019 przez: Broda34