Uchylenie mandatu karnego przez sąd działający z urzędu a 7 dniowy termin na złożenie wniosku

Pytanie:

Czy 7 dniowy termin wymagany dla złożenia wniosku o uchylenie mandatu karnego obowiązuje również sąd, który uchyla mandat karny z urzędu?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie mandatu karnego przez sąd działający z urzędu a 7 dniowy termin na złożenie wniosku

Wskazujemy, że powyższy termin nie biegnie dla sądu. Działając z urzędu sąd może bowiem uchylić prawomocny mandat karny w każdym czasie. Za uchylenie prawomocnego mandatu karnego z urzędu należałoby uznać także uchylenie inspirowane przez podmioty nieuprawnione do występowania z wnioskiem o uchylenie mandatu karnego np. przez przełożonego funkcjonariusza, który nałożył grzywnę tym mandatem karnym ( tak: Lewiński Janusz Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie V s. 396 ).

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne