Udział byłego członka w zebraniach zarządu

Pytanie:

"Wiceprezes zarządu spółki akcyjnej złożyła rezygnację i nie jest już członkiem zarządu. Zarząd chciałby jednak żeby nadal uczestniczyła w pracach zarządu. Czy osoba nie będąca członkiem zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu i czy muszą być spełnione jakieś formalności? "

Odpowiedź prawnika: Udział byłego członka w zebraniach zarządu

Zarząd w spółce akcyjnej działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności kodeksu spółek handlowych, statutu spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza ograniczenia dla uczestniczenia w posiedzeniach zarządu, z głosem doradczym lub też nie pracowników spółki lub nawet osób trzecich. W innych aktach spośród wymienionych powyżej może być takie ograniczenie ustanowione.  W razie jednak braku zapisów dotyczących przedmiotowej kwestii była wiceprezes zarządu może być zaproszona do uczestniczenia w pracach zarządu. Zaproszenie takie może być wystosowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. Uzasadnionym byłoby podpisanie z taką osoba umowy o zakazie ujawniania spraw dotyczących spółki omawianych na posiedzeniach lub wedle potrzeby umowy o zakazie konkurencji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika