Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Pytanie:

"Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem sprzedaży (cenniki, oferty) towarów sprowadzanych legalnie do Polski ? "

Odpowiedź prawnika: Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Nie jest konieczne rejestrowanie licencji w rejestrze znaków towarowych prowadzonym przez Urząd Patentowy. Sam znak towarowy może zaś co do zasady być używany w celach informacyjnych dla celów sprzedaży. W przypadku, gdy znak towarowy chroniony jest na gruncie prawa obcego to w stosunkach licencjonodawca -licencjonobiorca właściwym prawem dla ochrony znaku będzie prawo licencjonodawcy. Jeżeli z umów miedzynarodowych nie wynika inna ochrona dla znaku towarowego, znak towarowy chroniony jest w kraju zarejestrowania. Dlatego też, aby uzyskać prawa ochronne dla danego znaku towarowego na terytorium RP należy zarejestrować go w polskim Urzędzie Patentowym. Jeżeli na znak towarowy została udzielona licencja, zgodnie z powyższymi wskazówkami nie jesty konieczna jej rejestracja. Natomiast jest ona przydatna. Otóż licencjobiorca, którego licencja została ujawniona w Urzędzie Patentowym, może dochodzic praw ochronnych ze znaku towarowego na takich samych zasadach jak licencjodawca. Rejestracja licencji pozwala więc na dochodzenie roszczeń od naruszającego prawo do znaku towarowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika