Umowa zlecenia z lekarzem

Pytanie:

Czy kontrakty lekarskie funkcjonujące w wielu szpitalach na zasadzie umów cywilno-prawnych są zgodne z polskim prawem? Czy istnieje taka forma ztrudnienia lekarzy w Uni Europejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.1.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenia z lekarzem

Nie ma szczególnych przepisów, dotyczących sposobu zatrudniania lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej. Oznacza to, że do świadczenia pracy przez osoby będące lekarzami należy stosować przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 5 § 1 Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” Zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie wyklucza to jednak świadczenia pracy przez lekarza na podstawie tzw. umów zlecenia (czyli umów cywilnoprawnych) pod warunkiem, że w rzeczywistości nie spełniają przesłanek stosunku pracy z art. 5 § 1 KP. W Unii Europejskiej również istnieje taka forma zatrudniania lekarzy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek