Uposażenie żołnierza a wspólność majątkowa

Pytanie:

Czy prawdą jest, że pieniądze zarobione przez żołnierza na misji są jego własnością, pomimo istnienia pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uposażenie żołnierza a wspólność majątkowa

Art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Wynagrodzeniem za pracę, w rozumieniu art. 31 jest każde wynagrodzenie, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Jest to także wynagrodzenie za pracę świadczoną na podstawie stosunków prawnych unormowanych przepisami szczególnymi, w tym także wynagrodzenie za pracę żołnierzy zawodowych. Jeżeli zatem przez pieniądze zarobione przez żołnierza na misji rozumie Pani wynagrodzenie (uposażenie), to wchodzą one do majątku wspólnego małżonków.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne