Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Pytanie:

W jakiej sytuacji wytacza się powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa można wytoczyć w sytuacji, gdy sporządzono akt małżeństwa pomimo, że w rzeczywistości nie doszło do zawarciu związku małżeńskiego z następujących powodów:

  • nupturienci nie byli jednocześnie obecni przy wypowiadaniu przyrzeczenia małżeńskiego,
  • nupturienci byli osobami tej samej płci,
  • okazało się, że osoba, przed którą nupturienci  złożyli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński nie była kierownikiem urzędu stanu cywilnego (była np. skarbnikiem gminy lub innym urzędnikiem) lub duchownym (przy małżeństwie konkordatowym),
  • okazało się, że osoba, przed którą nupturienci będący obywatelami polskimi, przebywającymi za granicą  złożyli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, nie była konsulem lub osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji konsula.  

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa może wnieść każdy kto ma w tym interes prawny, także prokurator.  Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa  należy złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jeden z małżonków jeszcze w tym okręgu stale przebywa. Jeśli oboje małżonkowie zmienili już miejsce zamieszkania, wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego małżonka, a w braku tej podstawy sąd miejsca zamieszkania małżonka wnoszącego pozew.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PRAWO MAŁŻEŃSKIE KANONICZNE

30.12.2020 przez: kanonista

Zona z Filipin

5.10.2020 przez: makus21

Slub pomiedzy Polka i Arabem

29.6.2018 przez: moncia75