Uwłaszczenie współużytkowników wieczystych

Pytanie:

W 2006 roku jako jedyny z dziesięciu lokatorów budynku mieszkalnego posadowionego na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu, którego właścicielem jest gmina, złożyłem wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. Pozostali lokatorzy nie wyrażają chęci w chwili obecnej na zmianę charakteru nieruchomości. Czy gmina w takim przypadku powinna wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu zmiany stanowiska pozostałych lokatorów, czy też decyzję odmawiającą przekształcenia z uwagi na brak jednomyślności wszystkich właścicieli budynku - jako wymóg ustawowy. Czy mogę sądownie zmusić pozostałych lokatorów do złożenia odpowiednich wniosków do magistratu?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uwłaszczenie współużytkowników wieczystych

Jak się domyślamy, jest Pan właścicielem lokalu, a Pański udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Ustawa, o której Pan wspomina w pytaniu, wymaga, aby z żądaniem przekształcenia wystąpili wszyscy użytkownicy wieczyści. Jeśli wniosek o przekształcenie złożył tylko Pan, to w opisanej sytuacji należy się spodziewać decyzji odmownej.

Jeśli między współużytkownikami brak jest zgody, ustawa nakazuje stosować odpowiednio art. 199 kodeksu cywilnego: (...) W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Przepis ten ma być stosowny odpowiednio, zatem współużytkownicy, których udziały w użytkowaniu wieczystym wynoszą co najmniej połowę, mogą się zwrócić do sądu z żądaniem rozstrzygnięcia w kwestii przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Jeśli sąd przychyli się do żądania, będzie można złożyć wniosek o przekształcenie mimo braku zgody pozostałych współużytkowników. W pytaniu nie napisał Pan, jak duży udział Panu przysługuje. Jeśli ma Pan co najmniej ½, to może Pan żądać od sądu rozstrzygnięcia. Jeśli nie, pozostaje Panu przekonać innych właścicieli lokali - co najmniej tylu, by ich udziały razem z Pańskim wynosiły co najmniej połowę. Proszę jednak pamiętać, że ostatecznie decyzję podejmie sąd.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne