Uzyskanie kopii systemu od biura rachunkowego

Pytanie:

Rozwiązałem umowę o prowadzenie księgowości z biurem rachunkowym. Poprosiłem biuro rachunkowe o przekazanie kopii systemu, gdyż księgi nadal będą prowadzone w tym samym systemie, ale biuro nie chce przekazać mi kopii systemu moich ksiąg, twierdząc, że to są ich informacje, a nie moje. Czy biuro ma racje? Czy istnieje jakiś przepis prawny, na podstawie którego biuro rachunkowe nie musi przekazać kopii systemu na prośbę klienta?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie kopii systemu od biura rachunkowego

Nawet w przypadku zmiany biura rachunkowego podatnik musi mieć zapewnioną możliwość kontynuacji rozliczeń podatkowo-rachunkowych. Zatem dotychczasowe biuro rachunkowe powinno wydać wszystkie dokumenty, które są w jego posiadaniu, w tym również zapisy na nośnikach danych (np. dyskietkach). Ewentualnie dotychczasowe biuro rachunkowe może zrobić sobie ich kopie, przykładowo dla celów przyszłych kontroli, które wobec podatnika mogą prowadzić organy podatkowe.

 

Oczywiście biuro nie musi wydać kopii programu księgowego, którego używa dla prowadzenia ksiąg klientów, zwłaszcza jeśli wydanie takiej kopii naruszyłoby zasady licencji programu.

 

W przypadku nieuzasadnionej odmowy wydania nośników danych przez biuro rachunkowe, ponieważ na ogół są to jednak firmy stosujące określone standardy, należałoby skontaktować się z właścicielem biura w celu wyjaśnienia przyczyn odmowy wydania. W dalszej kolejności podatnik powinien pisemnie wezwać biuro do ich wydania z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego oraz drogę postępowania dyscyplinarnego (jeśli prowadzący biuro rachunkowe przykładowo jest doradcą podatkowym).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert