Warunki uzyskania prawa do renty

Pytanie:

Czy wysokość zarobków innych pracowników w tym samym zawodzie z takim samym stażem i w tej samej grupie zaszeregowania ma wpływ na otrzymanie renty z tytułu choroby zawodowej bez przeciwskazań do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki uzyskania prawa do renty

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy, 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 3) niezdolność do pracy powstała w okresach uprawniających do nabycia tego świadczenia (precyzyjnie określonych w ustawie), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Zarobki innych pracowników ani ich wysokość nie są przesłankami które powinny być uwzględniane przy nabyciu praw do renty.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: