Warunki uzyskania prawa do renty

Pytanie:

Czy wysokość zarobków innych pracowników w tym samym zawodzie z takim samym stażem i w tej samej grupie zaszeregowania ma wpływ na otrzymanie renty z tytułu choroby zawodowej bez przeciwskazań do pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.9.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki uzyskania prawa do renty

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy, 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, 3) niezdolność do pracy powstała w okresach uprawniających do nabycia tego świadczenia (precyzyjnie określonych w ustawie), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Zarobki innych pracowników ani ich wysokość nie są przesłankami które powinny być uwzględniane przy nabyciu praw do renty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne