Wgląd i kopie z akt komorniczych

Pytanie:

Złożyłam wniosek o egzekucję u komornika, chciałabym mieć wgląd do dokumentów z postępowania egzekucyjnego, a jeśli to możliwe to uzyskać kopię tych dokumentów. Czy mam prawo do wglądu do takich dokumentów oraz czy mogę zrobić/otrzymać ich kopię np. za opłatą?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wgląd i kopie z akt komorniczych

Jednymi z podstawowych obowiązków komornika są:

  • zawiadamianie strony (wierzyciela i dłużnika) o każdej dokonanej czynności, o której terminie strona nie była zawiadomiona i przy której nie była obecna,
  • udzielanie na żądanie strony wyjaśnień o stanie sprawy (art. 763 k.p.c.),
  • wierzyciel może ponadto żądać informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, komornik musi powiadomić wierzyciela o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy (art. 760(1) k.p.c.).

Na podstawie powyższych przepisów wierzyciel może żądać informacji o czynnościach komornika oraz wyjaśnień o stanie sprawy (telefonicznie i na piśmie). Brak jest natomiast uprawnienia do bezpośredniego wglądu w akta sprawy.

Strony mogą żądać odpisów i kserokopii z akt komorniczych. Jako podstawę żądania podaje się art. 9 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., który stanowi iż strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Opłata za odpis z akt sprawy wynosi 6 zł (art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), a opłata za kserokopię 1 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu (art. 78 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne