Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego

Pytanie:

Żona jest na L4 przed porodem - ok. 14 dni z zaleceniem leżenia. Mamy dziecko 5 letnie (zdrowe) uczęszczające do przedszkola (ok.2 km). Żona posiada firmę (jednoosobowo). Moja praca wymaga dojazdu ok.30min. poza miejscowość zamieszkania (praca głównie w biurze od 9 do 17-ej). Czy biorąc powyższe - otrzymam od lekarza zwolnienie od pracy ze względu na opiekę nad 5-ciolatkiem i zasiłek opiekuńczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, a jeżeli dziecko jest chore w wieku do lat 14. O zasiłek może ubiegać się zarówno ojciec jak i matka. Zasiłek wypłacany jest temu z rodziców, które o niego wystąpi. Zasiłek wypłacany jest przez okres zwolnienia od pracy, jednak nie dłużej jak 60 dni w czasie roku kalendarzowego. Zasiłek przysługuje tylko wówczas, gdy nie ma innych członków rodziny mogących sprawować opiekę nad dzieckiem.

Jeśli dziecko nie jest chore, zasiłek w razie sprawowania opieki przysługuje w razie:

  1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, 
  2. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, 
  3. pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

W celu uzyskania zasiłku opiekuńczego należy przedłożyć następujące dokumenty:

Porady prawne
  1. wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15,
  2. jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników,
  3. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA,
  4. oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
  5. decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  6. zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne