Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

Pytanie:

ZUS przysłał do mego zakładu pracy wniosek o udostępnienie moich danych ze zbioru danych osobowych. Chciałem zobaczyć to pismo, jakie było wskazanie do udostępnienia moich danych. Odmówiono mi pokazania pisma twierdząc, że jest to pismo do administracji, a nie do mnie. Domyślam się, że chodzi o długi mojej byłej współmałżonki wobec ZUS. Czy mam prawo wglądu do pisma dotyczącego mojej osoby, a nie zaadresowanego bezpośrednio do mnie, tylko do mojego zakładu pracy? Czy zakład pracy powinien mnie poinformować o takim piśmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo żądać udzielania informacji przez płatnika składek na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Pracodawca będący płatnikiem składem ma obowiązek udzielić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych tych informacji i nie jest konieczne informowanie pracownika o udzieleniu takiej informacji ani uzyskiwanie jego zgody. Informacje są udzielane na wniosek uprawnionego inspektora kontroli ZUS-u. Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy płatnik ma obowiązek udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli.

Skoro pismo nie jest adresowane do Pana, pracodawca nie ma obowiązku informować Pana o przeprowadzaniu tej kontroli oraz o wniosku ZUS-u o udzielenie informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę, a dotyczącej pracownika. Żaden przepis go do tego nie zobowiązuje.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt