Wspólne rozliczanie małżonków

Pytanie:

Jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W tym roku wykaże najprawdopodobniej stratę. Czy strata może być odjęta od dochodów drugiego małżonka przy wspólnym rozliczeniu? Jeśli tak w jakiej wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wspólne rozliczanie małżonków

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłączają w takim przypadku możliwości dokonania rozliczenia podatkowego wspólnie z małżonkiem, jednakże nie przewidują możliwości odejmowania straty jednego z małżonków od dochodu drugiego małżonka.

Z orzecznictwa sądów  administracyjnych wynika, że w takim przypadku małżonek, który poniósł stratę powinien swój dochód określić jako zerowy. Stanowisko takie potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 1997 r. SA/Sz 1118/96 (LEX nr 30800).

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne