Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Pytanie:

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową, natomiast samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej wykonując w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność istotną część zadań publicznych. Inaczej niż w przypadku wyborów prezydenta RP oraz wyborów do sejmu i senatu, w przypadku wyborów samorządowych pojawia się wymóg zamieszkiwania na obszarze danej gminy. Wynika to z istoty samorządu terytorialnego, która zakłada, że o sprawach istotnych dla danej wspólnoty lokalnej decydują sami jej członkowie, nie zaś osoby postronne, nie należące do tej wspólnoty samorządowej.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

Będą nowi posłowie i wybory senatorów

W katastrofie pod Smoleńskiem zginęło piętnastu posłów oraz trzech senatorów – w tym dwóch wicemarszałków Sejmu oraz wicemarszałek Senatu. Mandaty tragicznie zmarłych posłów obejmą osoby, które nie weszły do Sejmu po wyborach w 2007 roku. Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu opisuje jeden z rozdziałów ordynacji (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. O czym warto pamiętać przy głosowaniu? Jak (...)

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu ograniczenie nadużyć wyborczych oraz zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. Jakie przepisy się zmienią? Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych (...)

Skrócenie kadencji Sejmu i co dalej...

Skrócenie kadencji Sejmu i co dalej...

Na czym polega skrócenie kadencji Sejmu? 7 września 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 98 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowił skrócić swoją kadencję. Uchwała ta weszła w życie z dniem jej podjęcia. Zgodnie z Konstytucją, Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. (...)

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

Zmiany w Kodeksie wyborczym Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie m.in.: skrócenia procedury sądowoadministracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczące podziału na okręgi wyborcze, nowelizacji przepisów w zakresie transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych, (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja; Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.  Wybory do Parlamentu Europejskiego  Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.  ##baner## Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do PE zarządza Prezydent w drodze postanowienia, (...)

Młode kobiety rzadziej głosują. Dlaczego?

Młode kobiety rzadziej głosują. Dlaczego?

Nieważne, czy są to wybory parlamentarne, prezydenckie lub samorządowe. Częściej przy urnach zjawiają się mężczyźni. Według spisu powszechnego z 2002 r. kobiet w Polsce jest 51,6 proc. (czyli na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet). Prawie połowa kobiet w ogóle nie głosuje – donosi Gazeta Wyborcza. Najniższa frekwencja jest wśród młodych (do 29. roku życia) i najstarszych (...)

Wybory 2011: nowe zasady głosowania

Wybory 2011: nowe zasady głosowania

Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21, niewykluczone, że przez dwa dni. Część Polaków zagłosuje korespondencyjnie. Tegoroczne wybory zaplanowano wstępnie na 23 października – taka data padła po zjeździe zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie termin ustali jednak prezydent, który rozważa również głosowanie na początku listopada. Niezależnie (...)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

  Po co utworzono samorządowe kolegium odwoławcze? Reaktywowanie samorządu terytorialnego spowodowało zmiany w przebiegu postępowania administracyjnego. Było to wynikiem przekształceń struktury administracji terenowej, w której pojawiły się nowe organy administracji publicznej uprawnione do prowadzenia tego postępowania. Na szczeblu podstawowym zmiany te nie były aż tak znaczące, (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Czym jest samorząd terytorialny? Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez ustawy. Zatem samorząd jest jednym z typów decentralizacji administracji. Przedmiot samorządowej (...)

Do kogo się odwołać, gdy starosta odmówi wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu?

Do kogo się odwołać, gdy starosta odmówi wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych - czy organem drugiej instancji w sprawach wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali, na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorstw na czas epidemii.  Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat W piątek 27 marca, podczas drugiego dnia 8. posiedzenia Sejmu, posłowie pracowali w nadzwyczajnych warunkach. Po raz pierwszy całość obrad odbywała się zdalnie - parlamentarzyści obradowali w kilkunastu salach, zaś głosowania (...)

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

W jakich sprawach przeprowadza się ogólnokrajowe referendum?

Ustawa o referendum ogólnokrajowym reguluje tryb przeprowadzania referendum: w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej na podstawie której Rzeczpospolita przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach oraz w sprawie zatwierdzenia (...)

Sejm za Polskim Ładem

Sejm za Polskim Ładem

Sejm przyjął w piątek pakiet rozwiązań podatkowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie. Polski Ład z nowym pakietem korzystnych rozwiązań Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Jest w nim jeszcze więcej korzystnych dla podatników zmian. Nowe rozwiązania dotyczą m.in. przedsiębiorców, seniorów i dużych rodzin.  - "Polski (...)

Specustawa ws. koronawirusa

Specustawa ws. koronawirusa

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa w poniedziałek, 2 marca br. Co przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia (...)

Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

Przyjęcie nowelizacji z poprawkami Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. „Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć” – ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. ##baner## Na konferencji prasowej po głosowaniu w środę, 14 października br. Marszałek (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Senat uchwalił poprawki. Ważne dla kierowców

Senat uchwalił poprawki. Ważne dla kierowców

Na piątkowym posiedzeniu Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami i uchwalił do niej 14 poprawek. Senat uznał m.in. za zasadne przyznanie osobom posiadającym od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B uprawnienia do kierowania motocyklem ze skrzynią biegów inną niż automatyczna. Senat nie znalazł bowiem argumentów uzasadniających wprowadzenie zróżnicowania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Komitet wyborczy

Komitet wyborczy

Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne opłaty rejestracyjne? (...)

Wybór przewodniczącego rady gminy

Wybór przewodniczącego rady gminy

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego (...)

Wybór na radnego osoby skazanej

Wybór na radnego osoby skazanej

Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może ponownie zostać radnym, ubiegać (...)

Rezygnacja wójta

Rezygnacja wójta

Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory w Gminie? Czy Rada Gminy może (...)

Definicja wyborów proporcjonalnych

Definicja wyborów proporcjonalnych

Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe? Wspomniane w pytaniu zasady odnoszą się do sposobu ustalania i obliczania wyników wyborów. Według zasady proporcjonalności podział (...)

Zasady wyborów na sołtysa

Zasady wyborów na sołtysa

Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi. Zgodnie z art. 36 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym (...)

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO? Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Rozstrzygnięcia SKO

Rozstrzygnięcia SKO

Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić decyzję Prezydenta Miasta w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która jest zgodna z miejscowym planem (...)

Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego

Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego

Użytkownik wieczysty po opublikowaniu przez gminę wykazu nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

Urlop wypoczynkowy nauczyciela akademickiego

Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim stażem został zatrudniony z określeniem pensum 200 godzin dydaktycznych. Umowa o pracę została zawarta z datą rozpoczęcia pracy od 1 października 2004r. (...)

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracuję na wyższej uczelni państwowej. Pracodawca przyznaje mi zajęcia ponadwymiarowe w sobotę, które są identycznie rozliczane jak zajęcia w zwykłym dniu pracy. Dawniej tego typu zajęcia (w (...)

FORUM PRAWNE

Wybory samorządowe 2010

Wybory samorządowe 2010 Tylko do najbliższej soboty (6 listopada) w miejscach wskazanych przez władze gminy powinny znaleźć się ogłoszenia o kandydatach na radnych oraz wójtach, burmistrzach i (...)

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Czy powolujac rade nadzorcza, zgodnie z przepisami, nalezy ja rejestrowac? (orion_3) Niestety w chwili obecnej (od 1 stycznia) TAK! Rzuć okiem na formularze do Krajowego Rejestru Sądowego (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

Jak założyć partię polityczną ?

Jak założyć partię polityczną ? Proszę o poradę co muszę zrobić by założyć partię polityczną. (Dariusz) Jak założyć partię polityczną JJ No lasnie niech ktos napisze co i jak trzeba (...)

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne

Juwenalia 2011 - Kraków - PEŁNY PROGRAM !!! AWF , UEk , Czyżynalia , Juwenaliowe Koncerty , Plaża na miasteczku , Scena na miasteczku , Juwenaliowy Kabareton , Kolorowód i inne 9 maja, poniedziałek * (...)

Sfałszowane wybory

Sfałszowane wybory Czy nie zadziwia was, jak wiele głosów w ostatnich wyborach zostało uznane za nieważne (ok. 2 mln!!)? Czy nie powinniśmy bić na alarm i czy ktoś nie powinien się tym zająć?

kiedy wybory sołtysów 2013?

kiedy wybory sołtysów 2013? kiedy wybory sołtysów 2013?

Wybory w Egipcie.

Wybory w Egipcie. Wiem ze to jest forum bardziej prawne, finansowe i polityczne. Wiem bo często to zaglądam i wiem co jest pisane na samym portalu. Troche może mój temat może sie nie zgadzac z założeniami (...)

Skarga na pracę urzędnika w 2011 - do kogo zażalenie ??

Skarga na pracę urzędnika w 2011 - do kogo zażalenie ?? Jeśli terminy na załatwienie spraw minęły lub sprawa jest załatwiana przewlekle, to zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, (...)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - strony postępowania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - strony postępowania Pytanie mam dość proste, więc liczę na szybką pomoc. Pytanie: Jeżeli moje stowarzyszenie było stroną postępowania przy podejmowaniu przez (...)

Rejestr wyborców - wybory samorządowe 2010

Rejestr wyborców - wybory samorządowe 2010 Wyborcy chcący wziąć udział w tegorocznych wyborach samorządowych w miejscowościach, w których nie są na stałe zameldowani, muszą dopisać się do (...)

dodatek mieszkaniowy-problem w uzyskaniu

dodatek mieszkaniowy-problem w uzyskaniu Urzad Miasta odmówił przyznania dodatku mieszkaniowego. W deklaracji wpisałam 3 osoby, 2 osoby przebywaja w mieszkaniu, natomiast corka wyjechala za granice (...)

Sejm Polski = Sejm Katolicki

Sejm Polski = Sejm Katolicki Witam, niestety jestem zniesmaczona tym co stało się wczoraj w Sejmie. Niestety okazało się że Sejm Kraju Świeckiego który ma jedynie podpisany konkordat z Państwem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Sejm odrzucił związki partnerskie!

Sejm odrzucił związki partnerskie! Nie jestem Homofobką, ani Homo zwolenniczką (chyba że mówimy o produktach mlecznych) ale osobiście uważam że brak związków partnerskich w kraju z rządem świeckim (...)

Proces Kaczyński - Giertych o \"haki\"

Proces Kaczyński - Giertych o \"haki\" Sejm ma kłopoty z wyznaczeniem terminu głosowania nad uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sytuacja jest niezręczna, a wszystko przez zbliżającą (...)

Senat przyjął zmiany w becikowym na 2013 rok.

Senat przyjął zmiany w becikowym na 2013 rok. Senat przywrócił pierwotną wkotę beickowego. Sejm dla przypomnienia chciał podwyższenie becikowego do 1200zł, jednak kwota pozostanie bez zmian czyli (...)

maksymalne stawki opłat za koncesje telewizyjne i radiowe

maksymalne stawki opłat za koncesje telewizyjne i radiowe Senat poparł maksymalne stawki opłat za koncesje telewizyjne i radiowe. Przewodniczący KRRiT przekonał senat do stawki prawi 26 mln mówiąc (...)

Porady prawne