Wycofanie zażalenia na bezczynność prokuratora

Pytanie:

Wysłałem zażalenie na bezczynność prokuratora w przedmiocie niewydania postanowienia w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Potem otrzymałem takie postanowienie i wycofałem zażalenie.Czy w takim przypadku wycofanie jest skuteczne czy też prokurator nadrzędny musi rozpoznać zażalenie w całości?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wycofanie zażalenia na bezczynność prokuratora

Zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu postępowania karnego, dalej k.p.k., każdy środek odwoławczy można cofnąć. Złożone oświadczenie o cofnięciu zażalenia, jeżeli miało miejsce przed wydaniem orzeczenia w sprawie przez prokuratora nadrzędnego winno prowadzić do pozostawienia zażalenia bez rozpoznania (art. 432 w zw. z art. 465 i 467 k.p.k.). Prokurator winien wydać w tym zakresie postanowienie.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne