Wydatki na reprezentację i reklamę

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na doradztwie. Zleciłam firmie reklamowej wykonanie kalendarzyków reklamowych (forma wizytówki). Czy od wystawionej za usługę faktury mogę odliczyć VAT? Czy ta usługa będzie dla mnie kosztem uzyskania przychodu?"

Odpowiedź prawnika: Wydatki na reprezentację i reklamę

Odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego to, zważywszy, że świadczy Pani usługi doradztwa, a więc czynności opodatkowane, przysługuje Pani takie prawo. Wydatki na reklamę i reprezentację oraz informację o podatniku są jednymi z najbardziej typowych wydatków pośrednio związanych z wykonywanymi przez podatnika czynnościami. Tym samym, mając na uwadze, iż powszechnie dopuszcza się odliczenie podatku naliczonego także przy nabywaniu towarów i usług pośrednio związanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, uznać należy, iż może Pani odliczyć podatek naliczony związany z nabyciem kalendarzyków. Możliwe jest również zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (bez jednak podatku VAT, który podlega odliczeniu). Jednocześnie, zważywszy, że zamówione kalendarzyki stanowią formę wizytówki, uznać należy, iż zaliczenie tych wydatków nie jest ograniczone brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przepis ten stanowi, że do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób). Ograniczenie powyższe nie dotyczy bowiem wydatków na informację o podatniku (za informację taką uznaje się, między innymi, przekazywanie przez podatnika wizytówek).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika