Wyjazd za granicę a odroczenie kary

Pytanie:

Czy osoba mająca odroczoną karę pozbawienia wolności może opuszczać terytorium Polski?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyjazd za granicę a odroczenie kary

Kodeks karny wykonawczy, który określa warunki i tryb udzielania odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności nie zawiera żadnych przepisów, które zakazywałyby opuszczania kraju takiej osobie. Skoro kodeks nie przewiduje takich ograniczeń, to znaczy że ich nie ma. Tym samym nie ma przeciwwskazań, aby osoba, której udzielono odroczenia takiej kary nie mogła opuszczać kraju.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne