Wykazanie składników wynagrodzenia

Pytanie:

W jakim czasie od otrzymania wynagrodzenia pracownik powinien otrzymać tzw. "pasek" z wyszczególnieniem składników płac? Jakie co najmniej elementy musi zawierać ten "pasek"?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykazanie składników wynagrodzenia

Przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku wydawania tzw. paska, na którym jest stwierdzone ile pracownik otrzymał wynagrodzenia i jego poszczególne składniki. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić jedynie dokumentację dotyczącą wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników. Taką dokumentację należy udostępnić pracownikowi na jego żądanie. W takiej dokumentacji powinno się zawierać dokładne określenie poszczególnych składników wynagrodzenia, czasu pracy lub innego sposobu wyliczenia wynagrodzenia. Dokumentacja powinna zawierać też wyszczególnienie jaka część wynagrodzenia brutto została przeznaczona na ubezpieczenie i podatek. Pamiętać należy, że pracownik ma zawsze prawo żądać udostępnienia takiej dokumentacji. Z mocy samego prawa nie ma pracodawca obowiązku jej dostarczania przy każdym wypłacaniu wynagrodzenia. Dla pracodawcy wystarczy podpis pracownika potwierdzający, że wynagrodzenia otrzymał.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: