Wykup samochodu z leasingu

Pytanie:

Czy kwota wykupu samochodu (wykup na firmę, która była leasingobiorcą) można zaliczyć o razu w koszty, tak jak czynsz inicjalny i raty leasingu, czy jest to kwota zakupu środka trwałego, od którego trzeba naliczać amortyzację (wartość wykupu wyższa niż 3.500 zł, przewidywany czas użytkowania dłuższy niż 1 rok)?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykup samochodu z leasingu

Wydatek poniesiony na wykupienie samochodu (ratę wykupu), który spełnia wymogi uznania go za środek trwały, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się bowiem za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia (por: Informacja Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 9 lipca 2004 r. BI/005-0405/04).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne