Wynagrodzenie komornika

Pytanie:

Chcę zlecić komornikowi zajęcie i zlicytowanie ruchomości dłużnika. Ile % uzyskanej sumy wynosi wynagrodzenie komornika i czy jest jakaś kwota minimalna np. w sytuacji, kiedy wartość ruchomości pomnożona przez % jest niższa niż wydatki na biegłego szacującego wartość mienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie komornika

W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach i egzekucji sądowej). Wysokość owego wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o art. 33 ust. 1 ustawy - tj. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Porady prawne

Obecnie wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku 2012 wynosi 3521,67 zł (M.P. 2013 r. poz. 89). Zatem wysokość najniższej opłaty na rzecz komornika wynosi 352,17 zł. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne