Wynagrodzenie w okresie choroby

Pytanie:

Czy w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim (z racji wypadku w drodze z pracy) należy się dodatek funkcyjny (dyrektorski-placówka oświatowa) i dodatek motywacyjny za okres zwolnienia. W tym okresie funkcja nie była przekazywana innemu pracownikowi. Gdzie należy szukać odpowiednich przepisów rozstrzygających ten problem?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie w okresie choroby

Zakładamy, że stosuje się do Pana/i Kartę Nauczyciela. Podobne reguły dotyczące innych zawodów regulują tzw. pragmatyki służbowe (czyli np. w stosunku do sędziów-prawo o ustroju sądów powszechnych; wstosunku do prokuratorów-ustawa o prokuraturze itp.) Dodatek funkcyjny przyznawany jest pracownikom zajmującym stanowiska kierownicze, będący ekwiwalentem za sprawowanie kierownictwa oraz szczególną odpowiedzialność pracownika. Skoro zatem mimo przebywania na zwolnieniu lekarskim nie powierzono innej osobie pełnienia Pana/i funkcji, to znaczy, że nadal ponosi Pan/i odpwiedzialność wynikającą ze sprawowowanej funkcji i nie zmieniają się tym samym reguły wynagradzania. Wynika, to m.in. z tego, że tak dodatek funkcyjny jak i motywacyjny są zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela składnikiem wynagrodzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne