Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

Pytanie:

Zamierzamy kupić od firmy działkę z wieczystym użytkowaniem gruntu. Czy przy zakupie, oprócz ceny należnej firmie - zbywcy będziemy musieli zapłacić dodatkowo opłatę jednorazową do gminy za wieczyste użytkowanie, a później opłaty roczne? Firma - zbywca kupiła tę działkę w lutym tego roku, zapłaciła więc na pewno opłatę jednorazową za wieczyste użytkowanie.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

Użytkowanie wieczyste jest ograniczonym prawem rzeczowym. To prawo można przenieść na inną osobę, która stanie się wieczystym użytkownikiem. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Płaci ją więc pierwszy użytkownik wieczysty. Możliwe jest jednak rozłożenie tej opłaty na oprocentowane raty. Dotyczy to przypadku, gdy oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste następuje w drodze bezprzetargowej.  Natomiast kolejne opłaty roczne obciążają nowego użytkownika wieczystego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Komórka Lokatorska

4.3.2015 przez: drake1004