Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

Pytanie:

Czy wymiana kuchenki gazowej (zakup nowej) jest wydatkiem do odliczenia w ramach ulgi remontowej za 2004 rok ?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

Tak, wymiana kuchenki gazowej jest takim wydatkiem.

Rodzaje wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. 1996 r., Nr 156, poz. 788).

W myśl § 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego uważa się wydatki poniesione na zakup materiałów i urządzeń. Zgodnie z tym rozporządzeniem istnieje możliwość odliczenia między innymi wydatków poniesionych na remont i wymianę urządzeń gazowych (załącznik Nr 3 do rozporządzenia wymienia wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych).

Porady prawne

Odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturą VAT wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Jeżeli podatnik dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, poniósł wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń gazowych lub urządzeń eksplozymetrycznych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń określone dla budynku (5.670 zł) lub dla lokalu (4.725 zł), wysokość odliczeń podwyższa się o kwotę 945 zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Niniejszy artykuł jest nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z artykułami dotyczącymi odliczeń podatku VAT od materiałów budowlanych:  Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane! Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, ale ze względu na to, że ma ona charakter trzyletni to podatnicy mają prawo z niej korzystać i (...)

Nie wolno ograniczać prawa odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego tylko do organizacji krajowych

Nie wolno ograniczać prawa odliczenia od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego tylko do organizacji krajowych

Prawo niemieckie przewiduje odliczenie od podatku darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego znajdujących się w Niemczech, które spełniają określone warunki, wyłączając tę korzyść podatkową dla darowizn dokonanych na rzecz organizacji mających siedzibę w innym państwie członkowskim i uznanych tam za organizacje pożytku publicznego. W swoim zeznaniu dotyczącym podatku (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Nie można odliczać VAT-u od czynności pozornych

Nie można odliczać VAT-u od czynności pozornych

15 lipca i 4 listopada 2008 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę konstytucyjną Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO Spółka Akcyjna dotyczącą zwrotu podatku od towarów i usług.Skarżąca spółka złożyła w urzędzie skarbowym deklarację podatku od towarów i usług, VAT-7. Wykazała w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, w tym kwotę (...)

O ile możesz zmniejszyć swój podatek - czyli jak prawidłowo zapisać w zeznaniu podatkowym poniesione wydatki?

O ile możesz zmniejszyć swój podatek - czyli jak prawidłowo zapisać w zeznaniu podatkowym poniesione wydatki?

Jakie koszty uzyskania przychodu? Co zatem można było wydać, aby teraz móc określić jako nie podlegające opodatkowaniu? W 2005 r. koszty przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na jednym etacie wynoszą 1227 zł rocznie, gdy etatów będzie więcej - 1840,77 zł. W przypadku, gdy pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości, kwoty te rosną odpowiednio do: 1533,84 zł i (...)

Problemy ze zwrotem VAT za materiały budowlane

Problemy ze zwrotem VAT za materiały budowlane

Nasza akcja "Odzyskaj VAT" cieszy się zainteresowaniem czytelników, którzy chcą wiedzieć, jak przebrnąć przez procedurę zwrotu podatku za materiały budowlane. Dziś przedstawiamy kolejną pulę pytań, na które podczas dyżuru odpowiadał Roman Namysłowski z firmy Ernst & Young.   (...)Ulga remontowa i zwrot VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych to dwie niezależne sprawy. (...)

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

    Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast nich pojawiają się zupełnie inne. Stąd w niniejszym opracowaniu przedstawiamy przeglądowo, z jakich ulg można skorzystać w 2007 roku. Aby rozliczyć ulgi już w zeznaniu za ten rok (składanym do końca kwietnia 2008 r.), zainteresowani powinni się pospieszyć i dokonać stosownych (...)

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

Jak wykazać podatek w zeznaniu rocznym PIT-37?

  Jak obliczyć podatek za 2008 r. według obowiązującej skali podatkowej? Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.   Dochód za 2008 r. po dokonaniu odliczeń podlega opodatkowaniu według następującej (...)

Ulga remontowo-modernizacyjna!

Ulga remontowo-modernizacyjna!

Wielkimi krokami zbliża się koniec 2005 r. Ani się nie obejrzymy, a trzeba będzie sporządzić roczne zeznanie podatkowe. Zapewne wielu z nas zechce skorzystać z ulgi remontowo-modernizacyjnej, która z dniem 31 grudnia br. kończy swój byt prawny. Ostatni, czyli 2005 rok obowiązywania tej ulgi ma swoje odzwierciedlenie na rynku m.in. branży budowlanej. (...)

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin 4+

PIT-0 dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci, to jedno z ważniejszych podatkowych rozwiązań, jakie znalazły się w Polskim Ładzie. Dzięki temu w portfelach ponad 110 tys. rodziców – podatników, zostanie rocznie ok. 335 mln zł.  Ulga dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci to rozwiązanie dla wszystkich rodziców – niezależnie od tego, (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą jakość życia Polaków i sprawią, że system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład wprowadzi ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów. ##baner## Ulga na prototyp Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kuchenka gazowo-elektryczna a ulga podatkowa

Kuchenka gazowo-elektryczna a ulga podatkowa

Czy odliczeniu od podatku od osób fizycznych podlegają kuchenki gazowo-elektryczne jako całość i czy takiemu odliczeniu za 2005 r. podlegają oddzielne elementy: "góra" z palnikami gazowymi i oddzielnie (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Ulga na dziecko pracujące za granicą

Dziecko (19 lat) w pierwszej połowie 2007 r. pobierało naukę w szkole średniej, następnie zdało maturę i po wakacjach podjęło legalną pracę zarobkową za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam osiągało (...)

Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

Skutki podatkowe i karnoskarbowe firmanctwa

Opis sytuacji: 1. Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą: kupuję w kraju i sprowadzam z zagranicy specjalistyczne urządzenia i akcesoria (w ilości jednej lub kilku sztuk jednorazowo), które (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Odliczenia darowizn na fundacje

Odliczenia darowizn na fundacje

Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych. Darczyńcy będący osobami fizycznymi (...)

Ulga remontowa i zwrot VAT

Ulga remontowa i zwrot VAT

W dniu 20 sierpnia 2005 roku zakończyłem budowę budynku mieszkalnego. Korzystałem wcześniej z ulgi budowlanej, która zakończyła się w końcem 2004 roku, tak więc faktur otrzymanych w przed zakończeniem (...)

Rozliczanie wydatków remontowych w kolejnych latach podatkowych

Rozliczanie wydatków remontowych w kolejnych latach podatkowych

Jeżeli mam faktury VAT na remont domu, to czy sumuje się je w okresie 2 lat czy odlicza się w danym roku (po dacie faktury)? Jeśli kwota odliczeń przewyższa zaliczki na podatek, to czy będzie można (...)

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka? Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowane zostały następujące ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych: ulga remontowa, na (...)

Ulga remontowa a dom letniskowy

Ulga remontowa a dom letniskowy

W 2005 roku poniosłem wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont budynku letniskowego. Remont obejmował: - wymianę pokrycia dachu, - wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej (...)

Podwójne opodatkowanie i ulgi

Podwójne opodatkowanie i ulgi

W przypadku podwójnego opodatkowania z tytułu pełnego etatu w Londynie i zysku z wynajmu lokalu mieszkalnego wykupionego wraz z lokatorem, rozliczając się w Polsce, jako studentka studiów zaocznych, (...)

Ulga remontowa a montaż stolarki

Ulga remontowa a montaż stolarki

Czy można odliczyć sobie od podatku wymianę okien w mieszkaniu, jeżeli firma, która to wykonała na fakturze napisała jako usługę "Montaż stolarki PCV w budynku mieszkalnym" PKWiU 4542? Jak najbardziej (...)

Montaż urządzenia grzewczego a ulga remontowa

Montaż urządzenia grzewczego a ulga remontowa

Czy montaż ogrzewania akumulacyjnego podlega odliczeniu w ramach ulgi remontowej? Z przepisów wynika, że odliczyć można montaż trwale umiejscowionych instalacji i urządzeń grzewczych. Piec akumulacyjny (...)

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Przeczytałam w serwisie, kiedy przysługuje mi ulga odsetkowa, ale ponieważ to, co znajduję, mocno mnie rozczarowuje, pozwolę sobie upewnić się jeszcze. Czy przysługuje mi ulga odsetkowa dla zakupionego (...)

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko? Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. (...)

Uprawnienia zarządcy wobec użytkownika lokalu korzystającego z instalacji gazowych

Uprawnienia zarządcy wobec użytkownika lokalu korzystającego z instalacji gazowych

Jakie uprawnienia ma zarządca względem użytkownika lokalu korzystającego z instalacji gazowych? Jak wynika z norm prawnych i innych obowiązujących regulacji (w tym Polskich Norm) użytkownik (...)

Remont instalacji gazowej

Remont instalacji gazowej

W ramach ulgi remontowej (mieszkania) poniosłam wydatki na remont mieszkania, wpłaciłam określone kwoty na wyodrębniony fundusz remontowy i wymieniłam kuchenkę gazową. Z urzędu skarbowego otrzymałam (...)

FORUM PRAWNE

Odliczenia od podatku 2012.

Odliczenia od podatku 2012. Witam. Skąd mogę pobrać najbardziej konkretne informacje na temat tego co można odliczyć od podatku w 2012 roku? Szukam informacji dotyczących odliczen od podatku 2012 (...)

Odliczenia od podatku 2010

Odliczenia od podatku 2010 Witam, czy można odliczyć od podatku odsetki od kredytu hipotecznego?

odliczenia od podatku od osób fizycznych

odliczenia od podatku od osób fizycznych Witam!! jakie sa limity odliczenia od podatku dla osób fizycznych? Z gory dziekuje za odpp:) :) też skorzystam z tego, zreszta nawet z ciekawosci (...)

Odliczenie internetu

Odliczenie internetu Witam, Prosiłbym o poradę w sprawie odliczenia od podatku wydatków na internet. Moja sytuacja wygląda następująco. Cały 2011 rok mieszkam we Wrocławiu przy ulicy kruczej 14. (...)

PIT 37 instrukcja !!!

PIT 37 instrukcja !!! Pit 37 druk składa się z kilku części, które należy odpowiednio i poprawnie wypełnić, aby oddać druk do urzędu skarbowego. Najpierw jest część wstępna pit 37 formularz, (...)

Ulga remontowa za rok 2013 - czy jest 'aktywna'?

Ulga remontowa za rok 2013 - czy jest 'aktywna'? Ulga remontowa za rok 2013 - czy jest 'aktywna'? Witam. Planuję remont mieszkania - do kiedy mam czas aby zbierać faktury. Co mogę odliczyć, a co nie. Na (...)

Ulga remontowa

Ulga remontowa w styczniu 2005r. kupiłam blache na dach domu który jest własnoscia córki a ja mam tylko zapisane hipotecznie dożywotnie zamieszkanie w nim czy nalezy mi sie ulga remontowa i zwrot (...)

jak wypełnić pit ulga remontowa?

jak wypełnić pit ulga remontowa? jak wypełnić pit ulga remontowa?

Ulga remontowa- kostka brukowa

Ulga remontowa- kostka brukowa W ramach ulgi remontowej podobno nie mogę odliczyć opaski odwadniającej (chodnika) wokół domu, wykonanej z kostki brukowej. Podobno US powołuje się wtedy na wyrok (...)

Co wprowadza ulga remontowa 2012 ?

Co wprowadza ulga remontowa 2012 ? Proszę o pomoc!! co można będzie odliczyć w przyszłym roku korzystając z ulgi remontowej?!

Ulgi podatkowe 2010

Ulgi podatkowe 2010 * ulga na dzieci * ulga za internet * ulga od darowizny * ulga za krew * ulga rehabilitacyjna * ulga odsetkowa * tzw. ulga na powrót * ulga dotycząca wydatków poniesionych na oszczędzanie (...)

Ulgi podatkowe 2010

Ulgi podatkowe 2010 W 2010 r. podatek dochodowy można było zmniejszyć o wydatki na utrzymanie dzieci, internet, oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, rehabilitację czy darowizny. * ulga na dzieci * (...)

Ulga na dzieci 2013

Ulga na dzieci 2013 Jak wygląda przyznawanie obecnie ulga na dzieci, tzn. jest ten próg jakiś ale ile on wynosi, czy to suma netto czy brutto, czy na każdą osobę czy tylko dorosłą i jak się da (...)

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości

ulga mieszkaniowa/spłata kredytu na zakup zbywanej nieruchomości Witam Wszystkich Proszę o pomoc w nastepujacej sprawie: Mieszkanie kupione w 2006r, zakup był finansowany z kredytu hipotecznego. Sprzedaż (...)

Podwyżka VAT a ulga dla studentów

Podwyżka VAT a ulga dla studentów Witam, Czy wraz z podwyżkami vat zmienią się też stawki ulg dla uczniów i studentów? Słyszałam że w raz z ustawą o nowym vat mają wejść w życie nowe większe (...)

czy odlicza się od podatku vat kuchenka gazowa?

czy odlicza się od podatku vat kuchenka gazowa? czy odlicza się od podatku vat kuchenka gazowa?

Usunięcie gazu z łazienki i przedłużenie rury w kuchni

Usunięcie gazu z łazienki i przedłużenie rury w kuchni Dzień dobry, pisze bo już mam mętlik w głowie i kompletnie nie wiem co w końcu powinnam robić. Sprawa dotyczy mieszkania w budynku wielorodzinnym (...)

umowa najmu okazjonalnego

umowa najmu okazjonalnego Witam Znaleźliśmy mieszkanie. Postanowiliśmy, że je wynajmiemy. W obecnym płaciliśmy za dużo, właściciel podnosił czynsz i stwierdziliśmy, że nas nie stać. Na pierwszy (...)

umowa najmu okazjonalnego

umowa najmu okazjonalnego Witam Znaleźliśmy mieszkanie. Postanowiliśmy, że je wynajmiemy. W obecnym płaciliśmy za dużo, właściciel podnosił czynsz i stwierdziliśmy, że nas nie stać. Na pierwszy (...)

Wyłudzenie pieniędzy od studentki

Wyłudzenie pieniędzy od studentki Witam w okresie od połowy września do 5 grudnia 2012 wraz z koleżanką mieszkałyśmy w pokoju na tzw stancji. Nie było podpisanej żadnej umowy, umowa ustna również (...)

Porady prawne