Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

Pytanie:

Czy wymiana kuchenki gazowej (zakup nowej) jest wydatkiem do odliczenia w ramach ulgi remontowej za 2004 rok ?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakup kuchenki gazowej a ulga remontowa

Tak, wymiana kuchenki gazowej jest takim wydatkiem.

Rodzaje wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. 1996 r., Nr 156, poz. 788).

W myśl § 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, za wydatki na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego uważa się wydatki poniesione na zakup materiałów i urządzeń. Zgodnie z tym rozporządzeniem istnieje możliwość odliczenia między innymi wydatków poniesionych na remont i wymianę urządzeń gazowych (załącznik Nr 3 do rozporządzenia wymienia wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych).

Porady prawne

Odliczeniu od podatku w ramach przedmiotowej ulgi podlegają jedynie wydatki udokumentowane fakturą VAT wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Jeżeli podatnik dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, poniósł wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń gazowych lub urządzeń eksplozymetrycznych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń określone dla budynku (5.670 zł) lub dla lokalu (4.725 zł), wysokość odliczeń podwyższa się o kwotę 945 zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne