Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia

Pytanie:

Czy jeżeli zaliczę swoją wierzytelność na poczet ceny nabycia w trybie art. 968 par. 1 kpc, która nie znajduje pokrycia w cenie nabycia, to rozstrzyga o tym sąd przed przysądzeniem własności, czy dopiero po uprawomocnieniu się planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji nakazując uzupełnienie ceny w trybie art. 1037 kpc?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaliczenie wierzytelności na poczet ceny nabycia

Artykuł 968 § 1 stanowi, iż nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. Podmiotem posiadającym uprawnienie do dokonania oceny czy wierzytelność znajduje pokrycie w cenie jest sąd.

Zaliczenie dokonywane jest tylko na wniosek. Należy to traktować jako przejęcie długu na podstawie umowy między nabywcą a wierzycielem.

Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając cenę, potrącił wierzytelność, która się w niej nie mieści, sąd postanowieniem zobowiąże nabywcę do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Zgodnie z podanym wyżej artykułem, sąd w ciągu tygodnia od momentu stwierdzenia, iż wierzytelność nie mieści się w cenie nabycia wyda ewentualne postanowienie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66