Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Pytanie:

Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.6.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach przewidują, iż prawo do zakładania stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, natomiast w stowarzyszeniach mogą zrzeszać się cudzoziemcy. Znaczenie pojęcia "zrzeszać się:" nie jest jednoznaczna ze stwierdzeniem "prawo do zakładania". Z wykładni językowej wynikałoby, iż prawo do zakładania stowarzyszeń na terytorium Polski przysługuje jedynie obywatelom polskim. Tym samym cudzoziemcy mają jedynie uprawnienie do wstąpienia do istniejącego już stowarzyszenia założonego przez wspomnianych obywateli polskich. Należałoby się jeszcze zastanowić nad próbą założenia stowarzyszenia międzynarodowego i wystąpić z takim wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego i w ten sposób rozwiać istniejące wątpliwości. Wpis od wniosku o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 500 zł, a w przypadku jednoczesnego dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorstw 1000 zł. Od uiszczenia wpisu uzależnione jest dokonanie wspomnianych wpisów.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne