Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

Czym zajmuje się zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Zarząd jest organem wspólnoty mieszkaniowej; w jej imieniu składa oświadczenia woli, zaciąga zobowiązania, występuje z roszczeniami przeciwko osobom trzecim i właścicielom lokali, reprezentuje wspólnotę w postępowaniu administracyjnym, itp. W praktyce wspólnota mieszkaniowa działa samodzielnie przez wybrany zarząd lub zarządcę, podejmując się wykonywania tzw.
html" title="czynności zwykłego zarządu" title="czynności zwykłego zarządu">czynności zwykłego zarządu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: