Zasady księgowania surowców w koszta firmy

Pytanie:

Firma kupuje surowiec do wykorzystania w czasie procesu produkcji w systemie dwumiesięcznych dostaw. W jakiej sytuacji możliwe jest zaksięgowanie zakupionego surowca w całości w koszty, a nie proporcjonalnie do jego zużycia?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady księgowania surowców w koszta firmy

Zależy to od stosowanej przez Państwa metody zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Na gruncie przepisów spotkać się można z dwoma metodami - metodą kasową i metoda memoriałowa. Tylko w przypadku stosowania metody kasowej możliwe będzie jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie surowca do kosztów uzyskania przychodów (metoda ta przewiduje zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia).

Metoda kasowa stosowana jest przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów (aczkolwiek niektórzy z tych podatników mogą stosować, pod pewnymi warunkami, także metodę memoriałową).

Metoda memoriałowa stosowana jest przez pozostałych (prowadzących księgi rachunkowe) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Konieczność proporcjonalnego zaliczania ponoszonych kosztów w przypadku memoriałowej wynika z przepisów art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowią one, iż koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Przyjmuje się, iż zasada powyższa dotyczy nie tylko lat podatkowych, ale również okresów miesięcznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda