Zasady wypłacania świadczenia urlopowego

Pytanie:

Jestem pracownikiem w firmie, która zatrudnia trzy osoby. Chciałabym się dowiedzieć, czy na moją prośbę szef ma obowiązek wypłacenia mi świadczenia urlopowego. Zawsze takowe otrzymywałam, ale szef stwierdził, że w tym roku weszły jakieś zmiany i nie musi mi wypłacać tego świadczenia. Zaznaczam, że w tym roku nie zostały zmienione na piśmie warunki wynagrodzenia, ale konkretnie w umowie też nie pisze, że takowe świadczenie będzie wypłacane.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady wypłacania świadczenia urlopowego

Kwestie wypłaty świadczenia urlopowego reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obecnie pracodawca nie będący jednostką organizacyjną państwowej lub samorządowej sfery budżetowej, który zatrudnia mniej niż dwudziestu pracowników, może dobrowolnie utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Upoważnienie to ma jedynie takie znaczenie, że pracodawca, który dobrowolnie postanowi o utworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacaniu pracownikom świadczenia urlopowego, będzie mógł zaliczyć odpisy na fundusz oraz koszty wypłaconych świadczeń urlopowych do kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Pracodawcy, którzy nie są jednostkami organizacyjnymi państwowej lub samorządowej sfery budżetowej, mają obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jeżeli zatrudniają co najmniej dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli natomiast zatrudniają oni mniej niż dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale liczbowo co najmniej dwudziestu pracowników, to mają obowiązek wypłacać pracownikom świadczenie urlopowe. Ustawodawca utrzymał obowiązek wypłacania pracownikom świadczenia urlopowego tylko w stosunku do części pracodawców, którzy nie mają obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe musi wypłacać pracownikom tylko taki pracodawca, który nie jest jednostką organizacyjną państwowej lub samorządowej sfery budżetowej i zatrudnia co najmniej dwudziestu pracowników, ale na mniej niż dwudziestu pełnych etatach przeliczeniowych. Przy obecnym uregulowaniu obowiązku pracodawcy tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacania pracownikom świadczenia urlopowego, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie obejmuje już swym zakresem zastosowania wszystkich pracodawców. Wynika więc z tego, iż Pani pracodawca ma rację, gdyż nie spełnia on warunków, które obligowałyby go do wypłaty świadczenia urlopowego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne