Zasady zbiegu czynów zabronionych w ustawie Kodeks karny skarbowy

Pytanie:

"Jakie są zasady zbiegu czynów zabronionych w ustawie Kodeks karny skarbowy?"

Odpowiedź prawnika: Zasady zbiegu czynów zabronionych w ustawie Kodeks karny skarbowy

Zasady zbiegu czynów zabronionych przewiduje art. 7 k.k.s. W sytuacji gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach kodeksu, przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W wypadku określonym w par. 1 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, a jeżeli zbiegające się przepisy przewidują zagrożenia takie same - na podstawie przepisu, którego znamiona najpełniej charakteryzują czyn sprawcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika