Zasiłek macierzyński a właściwy formularz zeznania rocznego

Pytanie:

"Na jakim formularzu PIT ma się rozliczyć osoba współpracująca w spółce z jawnej, która otrzymała zasiłek macierzyński w 2004 roku, a właściciele spółki rozliczają się na formularzu PIT 5L (podatek liniowy)?"

Odpowiedź prawnika: Zasiłek macierzyński a właściwy formularz zeznania rocznego

Z treści pytania wynika, iż zeznanie ma być złożone przez osobę nie będącą wspólnikiem spółki jawnej, a jedynie współpracującą z tą spółką. Osoba ta zatem nie jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Składa więc formularz składany przez osoby nie prowadzące tej działalności, a więc formularz PIT-37. Bez znaczenia jest fakt korzystania ze wspólników spółki jawnej z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika