Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Pytanie:

Po jakim czasie przysługuje zatarcie skazania. W lipcu 1995 r. zostało popełnione przestępstwo, a wyrok zapadł w czerwcu 1996 r. Wysokość kary wyniosła 5 lat pozbawienia wolności. Warunkowe zwolnienie nastąpiło w maju 1998 r. czyli po 2 latach i 8 miesiącach. Czy w takiej sytuacji okres 10 lat do zatarcia skazania liczy się od dnia warunkowego zwolnienia, czy od czasu kiedy wyrok zostałby wykonany do końca czyli od lipca 2000 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatarcie skazania w razie warunkowego zwolnienia

Zgodnie z art. 82 kodeksu karnego, jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia. W takim przypadku, jeżeli orzeczono karę pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Oznacza to, że w analizowanym przypadku zatarcie skazania nastąpi w maju 2008r., czyli po upływie 10 lat od warunkowego zwolnienia (czyli od momentu, w którym uważa się karę za odbytą). Istnieje jednak możliwość skrócenia okresu, po którym następuje zatarcie skazania. Zgodnie z art. 107 § 2 kodeksu karnego, sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego. Możliwość ta istnieje jednak tylko wówczas, gdy orzeczona kara nie przekraczała 3 lat pozbawienia wolności. W analizowanym przypadku z przywileju takiego nie można skorzystać, gdyż orzeczona kara wynosiła 5 lat pozbawienia wolności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne