Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

Pytanie:

Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powoływany przez pracodawcę niezwłocznie po ujawnieniu wypadku. W skład zespołu powypadkowego wchodzą dwie osoby. Są to: - pracownik kierujący komórką służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy - badają oni okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych - pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy, którzy badają okoliczności i przyczyny wypadków innych niż określone wyżej. U pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 10 pracowników, który nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zamiast członka zespołu powypadkowego - pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład tego zespołu wchodzi pracodawca lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę albo specjalista spoza zakładu pracy. U pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 50 pracowników, zamiast członka zespołu powypadkowego - pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład tego zespołu może wchodzić specjalista spoza zakładu pracy. U pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 100 pracowników, zamiast członka zespołu powypadkowego - pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład tego zespołu może wchodzić pracownik, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym wyżej, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne